Cán bộ, đảng viên VKSND huyện Mường Chà quyết tâm thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: "Cán bộ Kiểm sát phải Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trọng, Khiêm tốn". Phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên: "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm".

NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, đưa đơn khiếu nại, tố cáo được tiến hành tại phòng tiếp công dân của Viện kiểm sát nhân dân huyện Mư...

Đọc thêm...
Bạn đang xem: Trang chủ

Đăng nhập

Lịch Việt Nam

Trang địa phương

Viện kiểm sát nhân dân Mường Chà

Lưu

Lưu